Garanție

Garanția se acordă de către SPLENDID COM S.R.L. (Satu Mare, str. Păstrăvului 2/50)
 

Drepturile consumatorilor sunt asigurate conform O.G.21/1992 republicata și Legea 449/2003.Termenul de garanție pentru produsele de mai sus este de minim 12 luni. Garanția se acordă la locul cumpărării, str. Păstrăvului 2/50 Satu Mare sau pe paginille magazinului online www.m3digital.ro. Durata MEDIE de utilizare a produselor este de 3-5 ani, remedierea eventualelor disfuncționalități survenite în perioada de garanție se va face prin depanare, iar atunci când asta nu este posibilă, prin înlocuirea echipamentului. Pentru a beneficia de garanția acordată, aveți obligația de a respecta instrucțiunile de utilizare a produselor, de a asigura integritatea fizică a acestora, a accesorilor, precum si a sigiliilor si de a nu permite de nici un fel de alte interventii neautorizate. Pentru asigurarea depanării gratuite in cadrul termenului de garanție, se vor prezenta în mod obligatoriu următoarele documente: Bonul sau Factura fiscală cu care au fost achiziționate echipamentele, certificatul de garanție și toate accesorile cu care a fost livrat. Costurile privind transportul cad în sarcina beneficiarului. În cazul receptiei prin satelit a unor programe TV sau Radio, importatorul și vânzatorul nu sunt culpabili pentru nefuncționare datorată modificărilor de frecvențe, tipul codării ulterioare a programelor sau a utilizării pentru decodare a unor pachete soft contrafăcute.

Garanția se pierde în următoarele cazuri:


Defecțiuni datorate transportului sau manipulării necorespunzătoare (lovire, spargere, zgâriere, alte daune fizice…)
Conectării echipamentelor la rețele electrice cu întreruperi frecvente supratensiuni sau lipsa înpămăntării.
Conectarea echipamentelor la prize uzate sau improvizate.
Amplasarea, funcționarea aparatelor în condiții necorespunzătoare (umuditate excesivă, temperatură de peste 30 grade celsius)
Acoperirea fantelor pentru aerisire-ventilare prevăzute pe carcasa aparatelor.
Scurtcircuitarea cablului de alimentare a LNB-ului.
Distrugerii totale sau partiale ale sigiliilor aplicate pe echipamente.
Dacă asupra echipamentelor au fost efectuate intervenții de către unități service sau persoane fizice neautorizate.


Informaţii privind exercitarea dreptului de retragere
 

Model de instrucţiuni privind retragerea
 

Dreptul de retragere
 

Aveţi dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.

Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua - a se vedea punctul 1 din Instrucţiuni

de completare.
 

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informaţi - a se vedea punctul 2 din

Instrucţiuni de completare - cu privire la decizia Dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract,

utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă, fax sau e-mail. În acest

scop, puteţi folosi modelul de retragere alăturat; folosirea lui nu este însă obligatorie - a se vedea

punctul 3 din Instrucţiuni de completare.
 

Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind

exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.
 

Consecinţele retragerii
 

Dacă vă retrageţi, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv

costurile livrării, cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de

livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate şi, în orice

caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de

a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de

plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul

expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca

urmare a unei astfel de rambursări - a se vedea punctul 4 din Instrucţiuni de completare.
 

A se vedea punctul 5 din Instrucţiuni de completare.

A se vedea punctul 6 din Instrucţiuni de completare.
 

Instrucţiuni de completare
 

1. Introduceţi următoarele formulări între ghilimele:
 

a) în cazul unui contract de prestări de servicii sau al unui contract pentru furnizarea de apă, gaze

naturale, energie electrică, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate

stabilită, de energie termică sau conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material:

"încheierii contractului.";
 

b) în cazul unui contract de vânzare: "la care intraţi dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât

transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor.";
 

c) în cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de consumator printr-o singură comandă

şi livrate separat: "la care intraţi dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată

de dumneavoastră, în posesia fizică a ultimului produs":
 

d) în cazul unui contract privind livrarea unui produs constând din mai multe loturi sau părţi: "la care

intraţi dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în

posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese.";
 

e) în cazul unui contract pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată: "la

care intraţi, dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în

posesia fizică a primului produs."
 

2. Introduceţi numele Dumneavoastră, adresa poştală şi dacă este cazul, numărul dumneavoastră de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail.
 

3. Dacă pe site-ul dumneavoastră oferiţi consumatorului opţiunea de a completa şi transmite

electronic informaţiile privind retragerea sa din contract, introduceţi următoarele: "De asemenea, puteţi

completa şi transmite electronic de pe site-ul nostru [introduceţi adresa de internet] formularul

standard de retragere sau orice altă declaraţie neechivocă. Dacă folosiţi această opţiune, vă vom

transmite fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii

de retragere."
 

4. În cazul contractelor de vânzări în care nu v-aţi oferit să recuperaţi produsele în caz de retragere,

introduceţi următoarele: "Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele sau

până la momentul la care ne-aţi furnizat dovada că aţi trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea

mai apropiată."
 

5. În cazul în care consumatorul a recepţionat produse în legătură cu contractul, introduceţi următoarele:
 

a) introduceţi:

- "Vom recupera produsele."; sau

- "Expediaţi produsele sau înmânaţi-le direct nouă sau. . . [se introduce numele şi, dacă este cazul,

adresa poştală a persoanei autorizate de dumneavoastră să primească produsele], fără întârzieri

nejustificate şi, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-aţi comunicat

retragerea. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.";


b) introduceţi:

- "Vom suporta costul returnării produselor.";

- "Va trebui să suportaţi costul direct al returnării produselor.";

- Dacă, într-un contract la distanţă, nu vă oferiţi să suportaţi costul returnării produselor, iar

produsele, prin natura lor, în mod normal nu pot fi returnate prin poştă: "Va trebui să suportaţi costul

direct al returnării produselor, . . . lei/[introduceţi cuantumul]."; sau, dacă costul returnării produselor nu

poate fi calculat cu anticipaţie în mod rezonabil: "Va trebui să suportaţi costul direct al returnării

produselor. Costul aproximativ este estimat la maximum . . . . . . lei [introduceţi cuantumul]."; sau

- Dacă, în cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, produsele, prin natura lor, nu pot fi

returnate în mod normal prin poştă şi au fost livrate la domiciliul consumatorului în momentul încheierii

contractului: "Vom recupera produsele şi vom suporta costurile aferente."; şi


c) introduceţi: "Sunteţi responsabil doar pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din

manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării produselor."
 

6. În cazul unui contract de prestări de servicii sau privind furnizarea de apă, gaze naturale sau

electricitate, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau într-o cantitate stabilită,

sau de energie termică, introduceţi următoarele: "Dacă aţi solicitat începerea prestării serviciilor sau a

furnizării de apă/gaze naturale/energie electrică/energie termică [tăiaţi menţiunile inutile] în perioada

de retragere, ne datoraţi o sumă proporţională cu serviciile furnizate până în momentul în care ne-aţi

comunicat exercitarea dreptului de retragere din prezentul contract, în raport cu acoperirea totală a

contractului."

Google Translate


View Mobile / Standard

M3 DIGITAL © 2012-2016 All right reserved.